ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Οι θερμοσυσσωρευτές εκμεταλλεύεται την παροχή φθηνότερου νυχτερινού ρεύματος από την ΔΕΗ. Η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στην αποθήκευση θερμικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτα και την απόδοση της ενέργειας αυτής κατά την διάρκεια της μέρας.
Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούνται από πυρίμαχα τούβλα και ηλεκτρικές αντιστάσεις. Το ηλεκτρικό ρεύμα διαβιβάζεται στις αντιστάσεις κατά την διάρκεια της νύχτας, οπότε και ισχύει το φθηνότερο νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος, παράγεται έτσι θερμότητα, η οποία αποθηκεύεται στα πυρότούβλα, τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Η θερμότητα αυτή, ανάλογα με τον τύπο του θερμοσυσσωρευτή, αποδίδεται στο περιβάλλον κατά την διάρκεια όλου του 24ώρου. Οι θερμοσυσσωρευτές είναι κυρίως δύο τύπων: Στατικοί και Δυναμικοί.
Στους θερμοσυσσωρευτές χωρίς ρυθμιζόμενη εκφόρτιση, γνωστούς και ως στατικούς θερμοσυσσωρευτές, η θερμότητα εκφορτίζεται με φυσική μεταφορά και με ακτινοβολία, η δε θερμική τους ροή δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλεται από τον χρήστη, παρά μόνο με ρύθμιση εκ των προτέρων της απορροφούμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Στους θερμοσυσσωρευτές με ρυθμιζόμενη εκφόρτιση, γνωστούς και ως δυναμικούς θερμοσυσσωρευτές, η θερμική ροή είναι δυνατό να μεταβάλλεται από το χρήστη με την βοήθεια ανεμιστήρων, διαφραγμάτων, περσίδων ή άλλων διατάξεων ενσωματωμένων στην συσκευή, ώστε να ρυθμίζεται η θερμοκρασία του χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένοι. Οι δυναμικοί θερμοσυσσωρευτές διαθέτουν ισχυρή μόνωση, για να εξασφαλίζεται η μείωση της θερμοκρασίας των εξωτερικών επιφανειών τους στο ελάχιστο, ώστε η απόδοση μέσω του ανεμιστήρα να καλύπτει όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής απόδοσής τους, δηλαδή να περιοριστεί στο ελάχιστο η στατική εκφόρτιση. Η στατική εκφόρτιση ενός δυναμικού θερμοσυσσωρευτή εξαρτάται κυρίως από τις μονώσεις, από την ποιότητα των πυρίμαχων υλικών και από τις εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής.