ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε κάθε σπίτι οι χώροι που απαιτούν συνήθως επισκευή και συντήρηση είναι η κουζίνα και το μπάνιο. Οι στρόφιγγες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να εξασφαλίζουν ότι κανένα πολύτιμο νερό δεν σπαταλιέται. Οι σωλήνες πρέπει να είναι χωρίς διαρροές και οι αγωγοί πρέπει να είναι ελεύθερης ροής.

Η εταιρεία μας, με το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο διαθέτει αναλαμβάνει την επισκευή κάθε είδους υδραυλικής βλάβης και συντήρηση των υπαρχουσών θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων κάθε οικίας ή καταστήματος.

Στο τομέα της επισκευής αναλαμβάνουμε:

 • Επισκευή ή αντικατάσταση αποχέτευσης
 • Επισκευή ή αντικατάσταση υδρορροών
 • Επισκευές ειδών υγιεινής και μπαταριών
 • Επισκευή ή αντικατάσταση θερμοσιφώνων
 • Αντικατάσταση παλαιού λέβητα
 • Αποκατάσταση διαρροών σε σωλήνες, σώματα καλοριφέρ κ.ά.
 • Αντικατάσταση κλασικών σωμάτων καλοριφέρ με νέου τύπου panel
 • Αντικατάσταση μηχανοσίφωνα αποχέτευσης με κλαπέτο αντεπιστροφής

 

Στο τομέα της συντήρησης προσφέρουμε:

 • Συντήρηση του καλοριφέρ
 • Συντήρηση λεβητοστασίων
 • Συντήρηση αποχετεύσεων
 • Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων