ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΟΜΒΡΙΑ

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι ίσως ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία ενός κτιρίου. Για κάθε εγκατάσταση εκπονούμε λεπτομερή μελέτη και επιλέγουμε πιστοποιημένα υλικά υψηλών προδιαγραφών. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μιας οικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου περιλαμβάνουν:

ΥΔΡΕΥΣΗ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή υδραυλική εγκατάσταση:

 1. Εγκατάσταση ενός σημείου υδροληψίας με καθαρό, δροσερό και πόσιμο νερό, σε αρκετή ποσότητα ούτος ώστε να είναι επαρκή για όλους.
 2. Τα υλικά εγκατάστασης πρέπει να είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα και με υψηλές προδιαγραφές. Τα υλικά πρέπει να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τα άτομα που τις χρησιμοποιούν, να έχουν αντοχή σε διάβρωση και στεγανότητα.
 3. Υποχρεωτική σύνδεση με τον παροχέα ή αγωγό ύδρευσης.
 4. Η σύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς ή τις συσκευές που τροφοδοτεί , πρέπει να γίνεται με προσοχή ούτως ώστε να αποκλείεται η ρύπανση / μόλυνση του νερού από τα λύματα και τα απόβλητα.
 5. Εάν στην τροφοδότηση του κτιρίου χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αντλίες, οι αντλίες απαγορεύεται να συνδεθούν απ’ ευθείας με τις σωληνώσεις του αγωγού ύδρευσης. Πρέπει να αναρροφούν νερό από ανοικτή δεξαμενή, η οποία αυτή θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ή αγωγό ύδρευσης

Υλικά υδραυλικής εγκαταστάσης ζεστού και κρύου νερού:

 • Χαλκοσωλήνα βαρέους τύπου επενδεδυμένη TALOS ECU THERM ή πολυστρωματική χαλκού-αλουμινίου.

Οι σωληνώσεις είναι εξοπλισμένες με ένα εύκαμπτο μανδύα PE ο οποίος μειώνει την μετάδοση των θορύβων, την απώλεια θερμότητας και το σχηματισμό υδρατμών. Με αυτό το τρόπο συνδυάζει τα μοναδικά πλεονεκτήματα αντοχής και διάρκειας του χαλκού στο χρόνο με την εργοστασιακή μόνωση υψηλής απόδοσης.

 • Πίνακα υδροληψίας γαλβανιζέ (βιομηχανοποιημένο κουτί)
 • Συλλέκτη ορειχάλκινο αμμοβολής 1¨ .
 • Σφαιρικοί διακόπτες διανομής για τον κάθε υδραυλικό υποδοχέα είναι αποσπώμενοι και έχουν ρακόρ στο πάνω και στο κάτω μέρος, για εύκολη αντικατάσταση χωρίς να βγει ο συλλέκτης της ίδιας σειράς ή οι υπόλοιποι.
 • Η σύνδεση των χαλκοσωλήνων και των εξαρτημάτων γίνεται με τριχοειδή ασημοκόλληση χωρίς μόλυβδο (μη καρκινογόνος ) για απόλυτη υγιεινή και ασφαλή κόλληση.

 

 

 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ –  ΟΜΒΡΙΑ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή εγκατάσταση λυμάτων ή αποβλήτων:

 1. Να υπάρχουν υδραυλικοί υποδοχείς, οσμοπαγίδες, δίκτυα σωληνώσεων και σημεία καθαρισμού.
 2. Κατάλληλες διατάξεις αερισμού (εισόδου καθαρού αέρα και κυκλοφορίας αέρα στο σύστημα) για προστασία των παγίδων από σιφωνισμό και για την απομάκρυνση των αερίων, κακοσμιών
 3. Σύνδεση με το σύστημα διάθεσης λυμάτων/αποβλήτων μέσω γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνα).
 4. Σιφώνι δαπέδου που συγκεντρώνει τις επιμέρους απορροές και τις συνδέει με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. το σιφώνι είναι το εξάρτημα που εμποδίζει την έξοδο των αερίων από την αποχέτευση στο χώρο.
 5. Να γίνεται έλεγχος της στεγανότητας των εγκαταστάσεων με πιέσεις ρευστών από την εσωτερική και από την εξωτερική τους πλευρά και απαγορεύεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων / αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε οποιοδήποτε σημείο, πλην του παροχέα αγωγού αποχέτευσης.
 6. Όλα τα σημεία αποχέτευσης και η υδραυλικές υποδοχές πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με σωληνώσεις οι οποίες να συνδέονται μεταξύ τους η μόνες τους με σιφόνι.
 7. Η στήριξη των αγωγών αποχετεύσεως κρίνεται από την θερμοδιαστολή, το βάρος των σωληνώσεων, την πορεία των σωλήνων, την ηχομόνωση και τις αναπτυσσόμενες πιέσεις. Σε οριζόντιους αγωγούς πρέπει να στηριχθούν οι καμπύλες και τα διακλαδωμένα κομμάτια, επίσης πρέπει να τηρηθούν οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων.
 8. Η τοποθέτηση φρεατίων κάτω από κατακόρυφους αγωγούς αποχέτευσης ή στις συμβολές δευτερευόντων αγωγών με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό είναι απαραίτητη για τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των οριζοντίων αγωγών του αποχετευτικού συστήματος. Τοποθετούνται και στόμια καθαρισμού για τον καθαρισμό, την επιθεώρηση και γενικά την συντήρηση της εγκατάστασης.
 9. Ο μηχανοσίφωνας βόθρου και το αντεπίστροφο τοποθετείται πριν από την σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο με σκοπό την αποφυγή της διέλευσης οσμών από τον βόθρο ή από το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο προς το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου, ενώ συνάμα το αντεπίστροφο εμποδίζει την επιστροφή των λυμάτων στο δίκτυο του κτιρίου που μπορεί να υπάρξει λόγω υπερχείλισης, πλημμύρας ή έμφραξης των αγωγών.
 10. Εξίσου σημαντική είναι και η αποχέτευση των ομβρίων δηλαδή του νερού της βροχής ή χιόνι χαλάζι από την στέγη ή τα μπαλκόνια γιατί με την αποχέτευση αυτή εμποδίζεται η διείσδυση της υγρασίας μέσα στο κτίριο / χώρο και αποφεύγονται οι όποιεςδήποτε ζημιές ως προς τον χώρο αυτό.

11. Η αποχέτευση ομβριών αποτελείται απο υδρορροές του νερού οι οποίες απομακρύνουν γρήγορα τα νερά και τα οδηγούν στον κεντρικό αγωγό ομβρίων. Απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή ομβρίων από τα δώματα και τους εξώστες γιατί θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των γειτονικών ιδιοκτησιών, κοινόχρηστων ή δημόσιων χώρων (π.χ. πεζοδρομίων, πάρκων) για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων. Το δίκτυο ομβρίων είναι ένα σύστημα αποχέτευσης νερών (σχετικά καθαρών νερών). Οι υδρορροές πρέπει όπως αναφέραμε για την εγκατάσταση αποχέτευσης και ύδρευσης να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές καταλληλότητας όσον αφορά την αποχετευτική ικανότητα των σωληνώσεων, τις κλίσεις, τις ενώσεις των σωλήνων και τη στήριξή τους. Ο μηχανολόγος μηχανικός του έργου είναι αυτός που καθοδηγεί τους τεχνικούς και ελέγχει κατά πόσο τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην οικοδομή και στα υλικά.
Τελειώνοντας πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται το δίκτυο αποχέτευσης σε δοκιμή στεγανότητας με αέρα μέσω αντλίας και σε δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης.

 

Υλικά αποχετευτικής εγκαταστάσης:

 • Σωλήνες και εξαρτήματα από πλαστικό βαρέους τύπου 6 atm ή σωλήνα πολυπροπυλαινίου της VALSIR. Οι σωλήνες αυτού του είδους έχουν αντοχή στις χημικές ουσίες όπως απορρυπαντικά, ισχυρά διαλύματα, καθαριστικά κ.ά., αποτρέπουν το φράξιμο λόγω των λείων επιφανειών και έχουν εξαιρετική συμπεριφορά στην κρούση και στις θερμικές καταπονήσεις.

Η στεγανοποίηση και η σύνθεση των σωληνώσεων επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών ελλαστομερικών δακτυλιδίων.

 • Σιφώνια δαπέδου από πολυπροπυλένιο P.P. VASIR NEW με σύστημα υπερχείλισης και συγκράτησης αφρού. Στο εσωτερικό του το σιφώνι αποτελείται από οσμοπαγίδα η οποία αποτρέπει τις οσμές, τους αφρούς, τα ζωύφια στο λουτρό και είναι αποσπώμενη για τον καθαρισμό του σιφωνίου. Στο εσωτερικό του διαθέτει ακόμα ενσωματωμένο λάστιχο το οποίο εγγυάται πλήρη στεγανότητα και τέλεια εφαρμογή στο δάπεδο.
 •  Οι σωλήνες του σιφωνίου προς τους υδραυλικού υποδοχείς θα είναι από σωλήνα ίδιου υλικού.